સાંસદ ડૉ કે સી પટેલ દ્વારા વલસાડ માં ફૂટપ્લાજા રેસ્ટોરન્ટ ના ઉદઘાટન વલસાડ  /વલસાડ સ્ટેશન પર પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર તા.5/10/2019 ના રોજ એક મોટી અને સરસ રેસ્ટોરન્ટ નુ ઉદ્ધાટન માનનીય સાંસદ શ્રી ડૉ.કે.સી.પટેલ વલસાડ જિલ્લા,માનનીય ભા.જ.પ.જીલ્લાના પ્રમુખ શ્રી અને પારડી ના ધારાસભ્ય શ્રી  કનુભાઈ દેસાઈ, વલસાડ ના ધારાસભ્ય શ્રી […]

मुंबई में अप्सरा महाराष्ट्र 2019 के सीजन 5 का शानदार आयोजन द क्लब में किया  गया था! जिसे एस एस एसोसिएट् ने पेश किया था। मुंबई के अंधेरी में स्थित द क्लब में हुए इस सौंदर्य मुकाबले में बहोत सारे फिल्मी सितारों ने हाज़री दी! इस सौंदर्य प्रतियोगिता का  आयोजन […]